táborové fotky
více 
 • 43 alb
 • 3 304 zobrazení

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Poslední dny panování patří Otci vlasti. Karel IV. byl poslední panovník s českou krví v těle. Čechy miloval. Zanechal po sobě spoustu viditelných památek. Postavme Karlův most, založme Karlovu univerzitu, seznamme se s památkami Karlem založenými, vykupujme města zastavená Janem Lucemburským, najděme pro Karla tu správnou korunu a oslavme korunovaci na Císaře římského- zkrátka Vivat Caroli
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2018
 • 113 zobrazení
 • 0
 • 00
Večerní polapení Záviše z Falkenštejna bude završeno ráno veřejnou popravou zpupného šlechtice. Po Václavu II. pak nastupuje jeho nezvedený syn- hejsek Václav III.. Nespokojené panstvo pravděpodobně nechalo Václava III. zavraždit v Olomouci. Čechy jsou bez panovníka. Přemyslovci vymírají po meči. Vlády se ujímá Jan Lucemburský. Za jeho vlády se impérium rozrůstá, ale Čechy chřadnou...
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2018
 • 75 zobrazení
 • 0
 • 00
Mladičký syn Přemysla Otakara II. je vychováván Závišem z Falkenštejna. Česká odbojná šlechta si mne ruce. Mladý panovník bude jen figurka. Ale opak byl pravdou. Václav nejdříve nastoupil do země, kterou sužují Braniboři a vypalují hrady a ničí celou zemi, ale poté se mu podařilo připojit k zemi zpět soustu hradů. Dokonce zorganizoval hon na svého vychovatele Záviše z Falkenštejna….
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2018
 • 61 zobrazení
 • 0
 • 00
Mladý Přemysl poprvé povstal proti svému otci v bitvě u Mostu, pomozte Václavovi potřít vzporu, ale pozooor- Přemysl Otakar II. musí přežít bez zranění. Po smrti Václava se přidáme k družině krále železného a zlatého a půjdeme bojovat proti Uhrům- úkol je jasný, zahnat je za řeku Dunaj k Prešpurku. No a potom se vydáme drancovat Polsko- křížová výprava se vždy vyplatí...Přemysl Otakar II. neunesl svoji jedinou prohru- nestal se císařem a trochu trucoval, vydal se bojovat do bitvy na Moravském poli, ve které zahynul- do Čech vtrhli Braniboři!
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2018
 • 56 zobrazení
 • 0
 • 00
Václav I. se snažil expandovat a získávat nová území pro svou zemi. My, jako správní rytíři Koruny české, mu v tom budeme vydatně pomáhat. Budeme dobývat nové hrady, získávat vliv, vyzkoušíme si život ve středověku, jak se žilo poddaným a jak pánům...
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2018
 • 46 zobrazení
 • 0
 • 00
Jak známo, je Přemysl Otakar I. ztotožňován s Bruncvíkem. Vydali jsme se tedy na cestu pro českého lva do znaku. Získáme jej? Ale ještě předtím je třeba získat co nejvíce hradů do českých držav a procvičit rytířské dovednosti ...
více  Zavřít popis alba 
 • 21.8.2018
 • 64 zobrazení
 • 0
 • 00
Václav platil Němcům daň- sto dvacet párů volů a hřivny stříbra k tomu- je třeba nashromáždit dost produktů na tuto daň...Když měl Václav předstoupit před Jindřicha Ptáčníka, stal se zázrak a Jindřich nabídl Václavovi poklad- ostatek sv. Víta- převezete ostatek v pořádku do Čech?Boleslav pozval Václava na hostinu do Staré Boleslavi...připravit takové pohoštění není maličkost, ale vy to jistě zvládnete....Václav byl ale na cestě na mši zavražděn. Vyšetřování probíhá, ale biřici jsou bezradní, pomůžete jim vypátrat Václavova vraha? Den končí, ale stateční Čechové ještě za tmy musí vyrazit pro zbroj sv. Václava....
více  Zavřít popis alba 
 • 20.8.2018
 • 57 zobrazení
 • 0
 • 00
V neděli vládla národům českým Libuše. Nejdříve náš tábor obtěžoval divoký kanec a bylo třeba ho skolit.... Najde se nějaký Bivoj, který zbaví naši vlast zuřivého divočáka? V klidných časech Libuše vládla a věštila, ale muži nebyli spokojení, tak si vyvěštila Přemysla. Úkol je jasný, přivést nového vladyku.... Po dlouhé vládě Libuše umírá a Přemysla osloví mužatka Vlasta, zda si ji vezme za ženu. Přemysl odmítá a v Čechách vypukne dívčí válka. Dokáží muži z našeho ležení porazit bojovné dívky?
více  Zavřít popis alba 
 • loni v létě
 • 104 zobrazení
 • 0
 • 00
V charvatské zemi je stále méně místa, kmen Slovanů, vedený vojvodou Čechem, se vydává hledat nová území...dojde až na horu, která se uprostřed úrodné země tyčí a hle:..."to je ta země, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající...."
více  Zavřít popis alba 
 • loni v létě
 • 103 zobrazení
 • 0
 • 00
 • leden 2010 až srpen 2017
 • 83 zobrazení
 • 0
 • 00
Palubní lístky pro všechny rodiny jsou zakoupeny. Pobožní Italové ale nic neponechávají náhodě, chtějí cestu posvětit v Lourdách u panny Marie a u pastora, který tento svatostánek obývá. Je nutné postoupit dlouhou cestu, pronést tu správnou modlitbu a přijmout posvěcení u kněze. No a potom hurá na loď směr Amerika. Tam přistěhovalce přijímají neúprosní celníci. Poprvé se na své krajany přichází podívat don Marcolini- Capo di Tutti di Capi a láká je do Cosa Nostry. Nikdo takové nabídce neodolá, osudy italských rodin v Americe jsou zpečetěny- budou sloužit Mafii.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2010 až srpen 2017
 • 90 zobrazení
 • 0
 • 00
V Itálii je bída, lidé nemají co jíst. Mladé rodiny svádí líté boje o potravinové lístky, aby zajistili své příbuzné. Objevují se zvěsti o zemi zaslíbené- Americe, kde létají i pečení holubi... Italské klany ale musí sehnat peníze na palubní lístky na zaoceánské lodě. Chodí tedy krást vejce slepicím, aby je mohly prodávat na černém trhu. Podaří se jim obstarat dost peněz na lodní lístky?
více  Zavřít popis alba 
 • 20.8.2017
 • 109 zobrazení
 • 0
 • 00
Mladí Italové z počátku 20. století mají spoustu cností, nectností, dovedností.... Podle toho, co nejlépe zvládají jsou povoláváni k jednotlivým rodinám. Naši Italové museli projít testem dovedností, aby byli zařazeni k rodinám. Museli umět klít, věnovat se patřičně zevnějšku, jezdit autem, střílet a ošetřit střelná zranění, lézt po úzkých a chatrných mostech, trefit se čímkoliv na terč a v neposlední řadě, elegantně sníst špagety... Jak jim to šlo?
více  Zavřít popis alba 
 • 19.8.2017
 • 135 zobrazení
 • 0
 • 00
Poté, co legie rozebraly svůj tábor- mimochodem děkujeme všem rodičům, kteří nám přijeli pomoct- byly generálem propuštěny domů...Takže za rok...Ave Caesar
více  Zavřít popis alba 
 • 31.5.2013
 • 97 zobrazení
 • 0
 • 00
Jak pravil Alexandr Makedonský, tak legie udělaly...vrátily se do Říma a užívají si slávy... hostina...ohňostroj...Vivat Caesar
více  Zavřít popis alba 
 • 30.5.2013
 • 89 zobrazení
 • 0
 • 00
V Persii je hlavním mottem najít zapomenutá moudra, která po sobě zanechal dobyvatel Alexandr Veliký. Ale nejdřív musí legie zdolat řeku Eufrat. Poté najít latinské citáty, které zanechal Alexandr v Persepoli. Jakmile legie obsadí Persepoli, musí Římané nastolit v Persii římské právo a sepsat ho na stély, k tomu je třeba natěžit kámen, přenést ho na správná místa a postavit stély s římskými zákony. Nastolení pořádku umožní legiím, aby se vypravily přes poušť k hrobu Alexandra velikého, kde je spolu s jeho ostatky pohřbena největší moudrost dobyvatelů...Aby ale legie mohly přejít poušť musí v noci beduínům v oázách sebrat dostatek vody na přechod pouště...A co odkázal Alexandr? Jaká je ta největší moudrost? No přece, zanechte dobývání, vraťte se domů a užívejte si život....Po konečném turnaji získali i Persii modří z Italicy, ale ostatní získali nejen moudrost perské stély jako amulet, ale také lahvičku s lektvarem nesmrtelnosti od Alexandra... No a hurá domů. Ave Caesar.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.5.2013
 • 106 zobrazení
 • 0
 • 00
Británie, ostrov obývaný obávanými "modrými" a jejich královnou Boudicou... Nejdříve je třeba přeplavit se přes moře, na to je potřeba loď...Všechny lodě v přístavu jsou rozbité nebo už vypluly... Legie si musí vydělat na nové...jakmile se ale Římané vylodí, čeká je boj s Modrými. Poté, co bylo dobyto území Modrých a získána všechna jejich města, musí legie vybudovat Hadriánův val, a tím si ohradit získané území. Teprve v bezpečí za valem lze vytěžit zlato, které se ukrývá na britském území a přivézt ho do Říma... Boj o Británii se nejvíce povedl modré Italice, která zvítězila, ale i ostatní si jako trofej vysloužili drahé kameny... Ave Caesar.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.5.2013
 • 139 zobrazení
 • 0
 • 00
Do tajemné Germánie bylo třeba se přeplavit přes Rýn. Na legie už čekali germánští psi spolu s jejich kněžkou, která se legiím vysmála, že je stejně nikdy neporazí a skončí jako dvě zmizelé legie generála Vara. S kněžkou se potom legie utkaly u posvátného dubu, kde zasadily Germánům první smrtelnou oslabující ránu. Kněžka vyzradila tajemství, že síla Germánie tkví v kameni, který jednotliví kněží rozpoltili a roznesli po Germánii, a tak se legie vydaly na strastiplnou cestu a jednotlivé díly skládačky musely najít a poskládat dohromady. Když měly legie sílu kamene, prozradili jim Germáni, kde se ukrývá duch generála Vara, který jediný má recept na podrobení Germánie. Varus byl skryt v bažinách Teutenberského lesa a poradil legiím, že musí vysvobodit duše zemřelých legií, aby si podrobili Germánii. Našim skvělým legiím se to podařilo a v souboji o získání Germánie, který se konal mezi legiemi, zvítězila červená Gemina. Ostatní získali mince ztracených legií, které chrání před černou magií. Germánie byla pokořena. Ave Caesar.
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2013 až srpen 2016
 • 84 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

táborové fotky

Aktivní od

30. července 2014

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno
reklama